Dlaczego Remarka?

Remarka to próba cięć lub trawień wykonanych przez artystę - grafika na marginesie płyty albo kamienia, w postaci małych szkiców.
To taka mała sztuka w służbie wielkiej sztuki. I tak właśnie my - konserwatorzy pojmujemy naszą pracę.

O nas

Pracownię konserwacji papieru i skóry Remarka tworzą: Ewelina Bisaga, Dorota Dobrowolska, Agnieszka Gorzaniak,
Nel Jastrzębiowska i Mirosław Maciaszczyk.

Konserwacja jest dla nas nie tylko pracą, ale również pasją. Rozwiązywanie trudnych problemów konserwatorskich to dla nas zawsze ekscytujące wyzwanie. Od lat przyjaźnimy się i razem pracujemy. Indywidualnie oraz zespołowo realizujemy także prace konserwatorskie dla muzeów, galerii, archiwów, antykwariatów, bibliotek oraz prywatnych zleceniodawców.

Zajmujemy się konserwacją obiektów artystycznych, historycznych i archiwalnych sporządzonych na papierze, a także przedmiotów wykonanych ze skóry. Są to książki, dokumenty na papierze i pergaminie, rysunki, akwarele, pastele, grafiki, mapy, prace olejne na podłożu papierowym, fotografie, oprawy skórzane i kurdybany. Niezależnie, czy jest to niepowtarzalny średniowieczny starodruk, czy dwudziestowieczny bilet kolejowy - do każdego obiektu podchodzimy z należytą starannością i zaangażowaniem.

Stawiamy na jakość przeprowadzanych przez nas prac konserwatorskich, dlatego używamy najlepszych materiałów i środków konserwatorskich. Nasze wieloletnie doświadczenie w pracy z obiektami zabytkowymi potwierdza, że zastosowanie tylko takich materiałów i środków zapewnia wysoką jakość oferowanych przez nas usług.

Każda realizacja wieńczona jest profesjonalną dokumentacją fotograficzną i opisową z przeprowadzonych prac. Obiekt po konserwacji otrzymuje odpowiednie zalecenia dotyczące sposobu ekspozycji i przechowywania. W tym też celu wykonujemy ochronne pudła i teczki.

Jako absolwenci uczelni artystycznych mamy w swoim dorobku także prace artystyczne. Wykonujemy kopie w różnych technikach, a także oryginalne prace.