Dlaczego Remarka?

Remarka to próba cięć lub trawień wykonanych przez artystę - grafika na marginesie płyty albo kamienia, w postaci małych szkiców.
To taka mała sztuka w służbie wielkiej sztuki. I tak właśnie my - konserwatorzy pojmujemy naszą pracę.

O nas

Pracownię konserwacji papieru i skóry Remarka tworzą: Ewelina Bisaga, Agnieszka Gorzaniak, Nel Jastrzębiowska i Mirosław Maciaszczyk. Remarka nie jest firmą. Pracujemy indywidualnie, jako osoby fizyczne, na podstawie umów o dzieło. Przy większych zleceniach chętnie łączymy siły wspólnie realizując projekty.

Konserwacja jest dla nas nie tylko pracą, ale również pasją. Rozwiązywanie trudnych problemów konserwatorskich to dla nas zawsze ekscytujące wyzwanie. Od lat przyjaźnimy się i razem pracujemy. Indywidualnie oraz zespołowo realizujemy także prace konserwatorskie dla muzeów, galerii, archiwów, antykwariatów, bibliotek oraz prywatnych zleceniodawców.

Zajmujemy się konserwacją obiektów artystycznych, historycznych i archiwalnych sporządzonych na papierze, a także przedmiotów wykonanych ze skóry. Są to książki, dokumenty na papierze i pergaminie, rysunki, akwarele, pastele, grafiki, mapy, prace olejne na podłożu papierowym, fotografie, oprawy skórzane i kurdybany. Niezależnie, czy jest to niepowtarzalny średniowieczny starodruk, czy dwudziestowieczny bilet kolejowy - do każdego obiektu podchodzimy z należytą starannością i zaangażowaniem.

Stawiamy na jakość przeprowadzanych przez nas prac konserwatorskich, dlatego używamy najlepszych materiałów i środków konserwatorskich. Nasze wieloletnie doświadczenie w pracy z obiektami zabytkowymi potwierdza, że zastosowanie tylko takich materiałów i środków zapewnia wysoką jakość oferowanych przez nas usług.

Każda realizacja wieńczona jest profesjonalną dokumentacją fotograficzną i opisową z przeprowadzonych prac. Obiekt po konserwacji otrzymuje odpowiednie zalecenia dotyczące sposobu ekspozycji i przechowywania. W tym też celu wykonujemy ochronne pudła i teczki.

Jako absolwenci uczelni artystycznych mamy w swoim dorobku także prace artystyczne. Wykonujemy kopie w różnych technikach, a także oryginalne prace.