Ewelina Bisaga

Ukończyłam Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Juliana Fałata w Bielsku-Białej, gdzie w 2000 roku uzyskałam tytuł zawodowy plastyka ze specjalizacją artystyczny druk sitowy. Odbyłam studia kulturoznawcze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, otrzymując w 2007 roku tytuł zawodowy magistra. W 2016 roku ukończyłam magisterskie studia na kierunku Konserwacja Obiektów Historycznych na University of Lincoln w Wielkiej Brytanii. Od 2003 roku pracuję w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Od tego momentu z pasją zajmuję się konserwacją papieru.

<< POWRÓT