Mirosław Maciaszczyk

Konserwacja jest dziedziną, która w doskonały sposób łączy moje zainteresowania. Z jednej strony są to ścisłe dziedziny nauki, z drugiej natomiast sztuka. Dlatego po ukończeniu Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie na kierunku jubilerstwo-formy użytkowe podjąłem studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu na specjalizacji Konserwacja i Restauracja Papieru i Skóry. W roku 2004 po ukończeniu studiów rozpocząłem pracę w Pracowni konserwatorskiej Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Zdobyta wiedza i umiejętności dają mi możliwość realizowania swoich pasji podczas pracy z zabytkowymi obiektami.

<< POWRÓT